Tidigare utgåvor av WI-tidningen

Innan Wi-tidningen startade sin utgivning 2004,
producerades ett antal Årsskrifter och liknande.
De är scannade och presenteras här:

Årsskrift 1989   Årsskrift 1990   Årsskrift 1991
Årsskrift 1992   Höstskrift 1992   Årsskrift 1993
HöstJubskrift 1993  Årsskrift 1994   Höstskrift 1994
Årsskrift 1995  Höstskrift 1995  Årsskrift 1996
Höstskrift 1996  Årsskrift 1997   Årsskrift 1998
Jubskrift 1998  Jub. bild 1998  Årsskrift 1999
Årsskrift 2000   Museum 10 år  Årsskrift 2001
Årsskrift 2002  Årsskrift 2003