Om oss

Våra uppgifter är att verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.
I Västergötland bildades Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS) den 17 september 1988 på Gräfsnäs Slott i Sollebrunn.
Till Interimstyrelse valdes Ordförande Bo Bostrand Skara, till ledamöter valdes Harald Jackobsson Älvängen, Mats Segerblom Borås,
Lennart Pettersson Lerdala, Jonny Dahlberg Skövde.

WIS är en ideell, allmännyttig juridisk organisation med uppgift att dokumentera, främja och samordna kulturarvet inom idrotten i Västergötland.
WIS har antagna stadgar och verksamheten leds av en vald styrelse. Det finns 19 anslutna Lokala Idrottshistoriska Sällskap/föreningar
och har vid årskiftet 2023 hela 4 050 medlemmar (föreningar/förbund, företag och personer).