Medlem

Kontakta ditt lokala Idrottshistoriska Sällskap och sök medlemskap.
Du blir då automatiskt medlem i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
och får bl a vår eminenta tidning fyra gånger om året.
Kontaktinfo till respektive lokalt sällskap finns på denna hemsida under fliken ”Länkar”.