Årsmöte 2013

WIS årsmöte 16 mars 2013

17 MAR 2013 08:51
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap hade sitt årsmöte den 16 mars 2013 på Bredablick i Falköping.

Falbygdens Idrottshistoriska höll i värdskapet denna gång.

Det var 17 ”Sällskap”, som mötte upp, med 59 deltagare från hela Västergötland
Kommundirektör Thomas Hjert hälsade deltagarna välkomna och underhöll med lite historiebeskrivning tillsammas med en ”reputvecklingstid!”
Tomas Hjert höll även i årsmötesförhandlingarna, som resulterade i följande val:

WIS årsmöte 2013

Fr.vä. Tommy Olsson, Roland Gustavsson, Thomas Hjert

Styrelseval: Roland Gustavsson omvaldes till ordförande
Övriga ledamöten blev: Folke Brink, Lidköping, Karin Monsén-Karlsson, Trollhättan, Tommy Olsson, Borås, Bo Zackrisson, Vadsbo,
Sture Pettersson Falbygden och Sven-Åke Mökander, Alingsås.

Styrelsesuppleanter: Lars Göran Bengtsson, Vänersborg samt Lennart Lund, Skara. Revisorer: Gunnar Gladh, Falbygden
samt Rolf Melin, Herrljunga. Revisorssuppleanter: Ingvar Nordin, Mark, samt Harry Nilsson, Herrljunga.

Valberedning: Sven-Åke Mökander, Gun Olausson och Börje Karlsson.

Man noterade glädjande att medlemsantalet har ökat med 39 % till från 2463 medlemmar 2008 till 3. 432 medlemmar.

Innan maten underhöll Gillis Hellberg, som bara han kan, med roliga och mycket uppskattade historier.
Skribent Folke Brink