Kontakt

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Bildad 1988-09-17
Nummer INTR0001
Postadress Tommy Olsson, Sjönäsvägen 14
506 49 Borås
Telefon
Mobil +46705677958
E-post westgotaihs@gmail.co…
E-post dataskydd westgotaihs@gmail.co…
Hemsida https://www.westgotaihs.se
Bankgiro 5423-6880
Swish 1231322882
Organisationsnummer 866601-1823

Webbmaster

En levande uppdaterad hemsida visar på en aktiv förening.
Som webbmaster ska jag försöka fixa detta efter bästa förmåga.
Med hjälp från de olika sällskapen eller andra intresserade blir det lättare.
Skicka därför gärna artiklar och bilder av olika slag som du anser vore ett lyft på hemsidan.
Skicka till:

Janne Åberg Pilfinksvägen 4  54156 Skövde
janneaberg39@gmail.com
0706-534293