GDPR

GDPR Westgöta IHS

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har enbart ett personregister.
Det är registret över tidningsprenumeranter och upptar namn och adress men inget personnummer.
Registret eller uppgifter ur detta lämnas inte ut annat än till tryckeriet som distribuerar tidningen WI.
I övrigt ges kontaktuppgifter till WIS styrelse på hemsidan och i tidningen. Detta sker med berörda personers samtycke.