Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande

Roland Gustafsson
roland@arnekarr.se
0505-30614  0706-730614

Sekreterare

Tommy Olsson
tommy@bihs.se
0705-677958

Kassör

Börje Gustavsson
brje.gustavsson@telia.com
0705-737831

Vice ordförande

Lars-Göran Bengtsson
lgb.vanersborg@gmail.com
0736-397188

Ledamöter

Bengt-Göran Bäcklund (Ingår i Valberedning)
anhelund@gmail.com
0766-325162


Göran Zettergren
zettergrengoran@gmail.com
0703-260166

imageid9pb.png
Janne Åberg (Webbansvarig)
janneaberg39@gmail.com
0706-534293

Suppleanter


Carl-Erik Johnsson
carl-erik.johnsson@telia.com
0708-161551

Kjell Nordström
0705-30 42 96

Revisorer                                 


Kent Larsson
larsson-kent@telia.com
0705-150840

image55z7b.png
Harry Nilsson
harry-majlis@tele2.se
0706-877222

Revisorsuppleanter


Urban Brumm
0500 – 43 01 95
brumm.urban@telia.com

 

Valberedning

image1zq6n.png
Håkan Kannius
0707-753112
hakan.kannius@gmail.com

 


Börje Carlsson
0703-394229