Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande

Kjell Nordström
kjell.nordstrom@hokaregatan.se
0705-304296

Sekreterare

Tommy Olsson
tommy@bihs.se
0705-677958

Kassör

Urban Brumm
Lönnvägen 2E, 549 48 Skövde
0500 – 43 01 95, 0705 – 38 37 13,
urban.brumm@outlook.com

Vice ordförande

Lars-Göran Bengtsson
lgb.vanersborg@gmail.com
0736-397188

Ledamöter

Bengt-Göran Bäcklund (Ingår i Valberedning)
anhelund@gmail.com
0766-325162

Göran Zettergren
zettergrengoran@gmail.com
0703-260166


Janne Åberg (Webbansvarig)
janneaberg39@gmail.com
0706-534293

Suppleanter


Carl-Erik Johnsson
carl-erik.johnsson@telia.com
0708-161551


Roger Lindh
0768-267567
roger.i.lindh@gmail.com

Revisorer                                 


Kent Larsson
larsson-kent@telia.com
0705-150840

Rolf Johansson

Revisorsuppleanter

Åke Åkegård

Jan Ågren

 

Valberedning


Håkan Kannius
0707-753112
hakan.kannius@gmail.com


Kenneth Ohlsson
0708-63 14 95
 kenneth@everysport.se


Lennart Karlsson (Sammankallande)
0520-425126
leomattila@hotmail.com