Sommarmöte med hela 65 deltagare

augusti 28, 2023 13:08:54 Janne Åberg

Ordförande Kjell Nordström i informerar

Det såg ut att vara nöjda deltagare från 18 distrikt som var på plats på Axevallas Hästcentrum.
Styrelsens besök ute i sällskapen var en punkt på dagordningen, där ordförande Kjell redogjorde för synpunkter
från sällskapen och han framhöll särskilt det fina mottagande det varit på alla platser. lLäs mer
Mer detaljer om vad som avhandlades på mötet och den väldigt informativa presentationen av Axevalla Hästcentrum,
har vår kassör Urban Brumm dokumenterat så bra på Skövde IHS hemsida och dessutom med mängder av foton, vilken därför bifogas.

Ett stort tack vill styrelsen framföra till Skara IHS för ett fantastiskt välordnat arrangemang.

 Skövde IHS hemsida