Rockigt årsmöte i Skövde. Nu med flera bilder

mars 12, 2018 19:03:42 Janne Åberg

12 MAR 2018 13:29
Välbesökt årsmöte med 30-årsjubilerande Westgöta IHS.

Sexton sällskap/föreningar var på plats för årsmöte 10 mars på Billingehus i Skövde. Totalt samlade mötet 66 intresserade deltagare.

Till ordförande för mötet i Lilla teatern, valdes för första gången en kvinna, ingen mindre än Solveig Sundequist, vilken är väl förankrad i Westgöta IHS historia. ”Ständige” sekreteraren Tommy Olsson valdes att sköta anteckningarna.

Verksamhets- och ekonomisk rapport föll deltagarna i smaken. Detsamma gällde den av kassören Börje Gustavsson presenterade budgeten för 2018.
Valberedningen har haft ett lätt jobb. Lennart karlsson presenterade omval på samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter. Omval av ordinarie revisorer och ett nyval på en revisorsuppleant, då Irene Lennstrand ersatte Ingvar Nordin.
För nionde året valdes alltså Roland Gustafsson till ordförande med acklamation.

Styrelsens förslag att höja medlemsavgiften med tjugo kronor innebar ett antal yttranden från olika distrikt.
Anledningen till höjningen var, enligt Roland som föredrog förslaget, bl a att säkerhetsställa utgivningen av vår populära tidning, då det finns en osäkerhet gällande bidraget från det nybildade Västra Götalandsdistriktet.
Förslaget gick till omröstning, där styrelsens förslag fastställdes. Vadsbo IHS reserverade sig.

Mötet avslutades med avtackning av Solveig, som hanterat klubban med den äran.
Avtackad av Roland, för ett fantastiskt arbete med bl a styrelsearbete i Westgöta IHS, blev också Olof Toftby från Borås. Olof, som med ålderns rätt nu trappar ned, tackade för sig genom att bl a berömma sina medarbetare i Borås IHS
.
Olof Toftby vid mikrofonen.

L-G Bengtsson informerade om höstens resa till Oslo.

Skövde IHS bjöd därefter deltagarna att besöka det formidabla muséet, som finns i hotellets bottenvåning.


Här är Stig Sjögren igång och pratar minnen.

Deltagarn var mycket imponerade och kanske lite avundsjuka.

Lunch med wallenbergare och mashed potatoes smakade alldeles ypperligt.

Skövde IHS har sin egen Elvis i styrelsen, nämligen Stig ”Stickan” Carlsson.
”Stickan” framförde en bejublad föreställning om hans stora idol Elvis Presley. Med massor av bilder, musik och inte minst ett intressant berättande om sitt liv med idolen, vilket startade redan vid 10-års ålder. Hans svengelska text, med Tidaholmsstuk, i ett brev han han skickade adresserat med ”Elvis USA” väckte jubel.

Tack ”Stickan för en toppenshow”.

Nöjda och glada lämnade alla metropolen Skövde.

Årsmötesprotokoll med alla detaljer presentera senare på hemsidan.

Foto: Lennart Odéen
Fler bilder från Urban Brumm

Fler bilder från Skövde IHS hemsida