Orleka BK från en svunnen tid

juni 12, 2020 16:06:13 Janne Åberg


Orleka by är belägen strax utanför Fröjered i Tidaholms kommun. Även i denna by har idrotten frodats och där Orleka BK hade fotboll, terränglöpning samt skidåkning på programmet. Tyvärr finns det inte mycket handlingar kvar från föreningen och det är också oklart under hur många år föreningen verkade.

Enligt uppgift från Tidaholms Idrottsmuseum var föreningen verksam under 1940-1944 och det stämmer ganska väl med uppgifterna som finns i boken om Orleka by. En annan uppgift är att den skulle bildats i mitten på 30-talet, men troligast är att den såg ljuset 1940.

Föreningens tillkomst berodde till stor del på att verksamheten i Fröjereds IF mer eller mindre låg nere på grund av att spelare och ledare var inkallade till militärtjänstgöring. Då fanns det ett antal fotbollsintresserade ynglingar som gick samman och bildade Orleka BK. Ett lag fick ynglingarna ihop, men för det mesta lär avbytarbänken stått tom och när det var brist på spelare fick man jaga upp någon från närliggande byar. I seriespelet var det Kungslena pokalserie och Tidaholmsserien som gällde.

Sven Andersson i Backgården var föreningens förste ordförande, men ganska omgående tog Martin Vigholm över och lär ha varit ordförande under resterande år som föreningen existerade. När det gäller medlemsavgiften lär den varit 1 krona/per år. Styrelse- och årsmöten hölls i en lokal som tidigare varit en diversehandel och som numera stod tom, här anordnades också lekaftnar och danskvällar.

Hemmaplanen var förlagd till Backgårdens äng, ägdes av Nils Vigholm, och där snickrades mål ihop  och det kritades upp en plan. Näten till målen lär inte ha varit av något speciellt mjukt material. Det sägs att någon i Ljunghem slutat att hålla hönor och erbjöd föreningen att ta hand om hönsnäten. Folke Eng och Olle Svensson fick ta till cyklarna för färden till Ljunghem där hönsgården monterades ner och sedan forslades hönsnäten på pakethållarna till målburarna på arenan som nu fått namnet Backgårdsvallen. Enligt källor lär det också spelats fotboll i Lersikens trädgård samt i Påvarps hage innan Backgårdsvallen togs i bruk.

En av spelarna var Karl Blomqvist, till vardags mejerist i Fröjered,  som även var lagledare. Han lär ha varit speciell när det gällde laguttagning. Om laguppställningen i säsongens första seriematch vann, då bestod samma uppställning säsongen ut, något udda kanske. För laget lär ju inte ha vunnit alla matcher.

Det går också utläsa i Orleka-boken att det fanns en fyndig hejarklack på Backgårdsvallen.Vid ett tillfälle när man ställdes mot Kungslena IF var gästerna försenade ock kom strax före avspark. Då skallade hejarklacken ” Heja Lena, ni är sena, ni får säkert kramp i bena”. Hur matchen slutade står i stjärnorna.

Tyvärr började spelarunderlaget tryta och Orleka BK kunde inte mönstra fullt lag längre, trots det träffades man varje söndagsförmiddag för att lira lite boll. I Fröjereds IF hade man däremot full koll på var Orlekapôjkarna befann sig på söndagarna. Fröjered höll nu uppe sin verksamet och saknades spelare vid någon söndagsmatch då gick färden till Backgårdsvallen för att låna upp en eller flera spelare.

Som kuriosa kan också nämnas en man vid namn Håkan Davidsson från Hjo. Han figurerade oftast som domare i Tidaholmtrakten. Om han dömde någon match i Orleka är osäkert, däremot flertalet gånger i Fröjered. Inför matcherna kom han alltid uppdykande på sin lättiktare av märket Rex. För många är nog Håkan mest känd som dynamiskt kommunalråd i Hjo.

Fotnot: Tyvärr finns det mycket lite uppgifter om Orleka BK. Vad spelade föreningen i för färger? Här finns delade meningar från grön/vitt till röd/vitt. Det står också oklart om föreningen någonsin hade något klubbmärke. Undertecknad kommer naturligtvis söka vidare i föreningens historia och tar även tacksamt emot alla uppgifter som kan finnas om föreningen.