Ordförandekonferens

april 19, 2024 13:04:13 Janne Åberg

Styrelsen beslöt att genomföra den ordförandekonferens onsdagen 9 oktober kl 10 – 15 inkl lunch. Styrelsen
diskuterade också innehållet i konferensen och var överens om att den rapport som
Framtidsgruppen tagit fram ska vara en viktig utgångspunkt.

Mer information senare.