Nu blir det fart på  föreningsdokumentationen

mars 12, 2018 16:03:49 Janne Åberg

Foto: Janne Å
        Här är grabbarna, L-G Bengtsson o C-E Johnsson, som på ett lysande sätt höll i information o utbildning.

Här är grabbarna, L-G Bengtsson o C-E Johnsson, som på ett lysande sätt höll i information o utbildning. Foto: Janne Å
09 NOV 2017 15:35
Över 30 intresserade jobbade med föreningsdokumentation på Vara Folkhögskola.

En mycket lyckad träff, där alla var involverade i härliga diskussioner, när det gäller vår föreningsdokumentation.
Efter en smaklig lunch, bekostad av SISU, redogjorde ordf Roland Gustafsson, på ett engagerat sätt, om vikten av att vår Idrottshistoria dokumenteras för eftervärlden.
Efter en genomgång där sällskapen redogjorde för i vilket läge de var i sitt arbete med dokumentationen. Det var mycket skiftande, från att var så gott som klara till att jobbet var i sin linda.

Ansvariga för träffen var L-G Bengtsson och C-E Johnsson, vilka på ett mycket pedagogiskt sätt bl a förmedlade var man kan söka information. Ett exempel är Skarborgs Föreningsarkiv i Lidköping. När det gäller Älvsborg så är det resp kommuns arkiv som får kontaktas. Läs om ytterligare källor på länken anteckningar längre ner på sidan.

De båda ansvariga poängterade att det initiativ, som togs vid Sommarmötet 2014, att dokumententationens deadline är 2025, inte på något sätt är tvingande.
Varje sällskap arbetar utefter sina förutsättningar.
Ett bra tips är att ta kontakt med andra sällskap, för att få idéer om hur man kan jobba. På respektive sällskaps hemsidor finns det ofta mycket att hämta.

Alla var överens om att det var en väl organiserad och trevlig träff.

Stort tack till LG och C-E.

Här är anteckningar från mötet