Nu â dâ svetti’t

augusti 1, 2018 19:08:39 Janne Åberg

01 AUG 2018 13:54
Saxat ur vår ypperliga tidning, Westgötarnas Idrottshistoria nr 2 2007, en dikt om värmen.

I tidningens tidigare utgåvor finns många härliga historier. Allt bevarat och lätt åtkomligt här.

Vad kan passa bättre i denna sommarvärme än den sköna dikten på äkta västgötska. Poeten är John Liedholm med signaturen ”Jönn”.

Nok ä dä gôtt mä varme,
å sola ä la bra,
men, milde säk förbarme,
va varnt dä vôrt i da!
En blir så slör å svetter
å dômnar nära å.
En pustar å en setter
å suter för te gå

En trånar te e källa
mä vatten kållt sum is
å längtar ätter kvälla
mä svaler, laber bris.
I å’as djupa höljer
en velle tumla um
i brest på kålla böljer
i havsens salta skum.

En hôppas, dä s’a skonka
å skogga lite grånn,
s’att grader’a s’a sjonka
mä sola ätter hånn.
Ja, dä’nte fritt en önskar,
dä dogga lite lätt
på fôlk å fä å grönska
– men barasten en skvätt!