Konferens med positiva förtecken

november 4, 2019 17:11:24 Janne Åberg

Foto: Urban Brumm Positive Jim på G

Positive Jim på G Foto: Urban Brumm
04 NOV 2019 13:09
50 idrottshistoriker var på plats under temat Idrottshistorien och Framtiden

Jim Thuresson gästade konferensen och hans budskap var görtydligt. Se positivt på livet, så löser sig det mesta. Ett mycket uppskattat framträdande av Jim. Stort tack för det.

Ordförande Roland Gustafsson inledde med att bl a berätta om att Westgöta IHS
med 4200 medlemmar, är unika i Sverige.

Följande teman var på agendan:
Vår WI-tidning, där Tommy Olsson redogjorde och svarade på massor av frågor från publiken. Bl a meddelade Tommy att det inte är aktuellt med en digital version av tidningen. Tommy pratade också om vikten av samarbete mellan sällskapen, men också med andra instanser inom idrotten.

Lars-Göran Bengtsson, tillsammans med Carl-Erik Johnssonn reflekterade över dokumentationen av sällskapens föreningar. Flera sällskap/föreningar har klarat av detta och andra håller på att färdigställa. Bl a belystes problemet med hur man kan presentera dokumentationen. Kostnaden för ngn typ av häfte är ganska hög och därför överväger flera att digitalisera och lägga ut på hemsidan.

Medlemsresor, som dessa båda herrar så framgångsrikt arrangerat, presenterades med en återblick och med ett förslag på nästa års resa till Finland och Finnkampen. Förslaget mottogs positivt och kommer att undersökas ytterligare.

Andreas Fäger, SISU, presenterade en mycket intressant information om Sveriges idrott idag och planer för framtiden. Han påminde också sällskapen om vikten av att rapportera sammankomster till SISU.

God lunch med hemgjorda kåldolmar smakade prima.

Janne Åberg fortsatte efter lunchen och tog upp vikten av uppdaterade hemsidor under punkten ”Hur vi kommunicerar”. Sällskapen uppmanades att ta in mailadresser till de medlemmar som har ett mailkonto, för att enkelt och gratis få ut information. För de medlemmar som inte har mailkonto kan sms vara ett alternativ.
Janne kom också med några tips om rekrytering av nya medlemmar:
– Kontakta någon av många klubbars seniorföreningar
– Bevaka när hen når pensionsåldern
– Skicka in reportage från verksamheten till lokaltidningen.
– Bry er om de medlemmar ni har idag, så berättar de för andra

Lennart Karlsson berättade om att årets WIS-tävling, med hela 17 deltagande lag, har lottats för omgång ett. Han uppmanade det arrangerande lagen att snarast ta kontakt med sina motståndare och tävlingsledaren och hitta ett lämligt matchdatum. Senast 15 dec skall matcherna avgöras.
Lennart tog också upp frågan om ev arrangerande av Gåfotboll.

Roland Gustafsson avslutade med att ställa frågan om nyttan av den här typen av konferenser. Sällskapen var överens om att man behöver träffas för att utbyta tankar mellan sällskapen och styrelsen i WIS och att denna formen fungerar väl.

Till synes nöjda deltagare styrde kosan mot hemstaden och ett fortsatt viktigt arbete med det idottshistoriska arvet.