Idrottshistorien och framtiden

september 9, 2019 17:09:18 Janne Åberg

Inspiratören Jim Thuresson

Inspiratören Jim Thuresson
09 SEP 2019 18:31
Utvecklingskonferens för samtliga idrottshistoriska sällskap/föreningar i
Västra Götaland, 29 oktober på Vara Folkhögskola.
Vi har lyckats knyta till oss en välkänd inspiratör, Jim Thuresson.

 

 ”Idrottshistorien och Framtiden”
Inbjudan till en Utvecklingskonferens på Vara Folkhögskola.

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, bjuder härmed in samtliga idrottshistoriska sällskap/föreningar i Västra Götaland till en utvecklingskonferens.

Tisdag 29 oktober, med samling 09.30 då kaffe o fralla serveras.
Vi träffas i matsalen på Vara Folkhögskola.
Vi räknar med att avsluta 15.00, med avbrott för lunch 12.00.
För lunch och fika är avgiften 100 kr per person,
vilken betalas på plats kontant eller via swish .

Sista anmälningsdag är 18 oktober och anmälan görs
på vår mail westgotaihs@gmail.com

Vi har lyckats engagera en mycket populär gäst som föreläsare,


nämligen Jim Thuresson från Borås.

Jim är en energipåfyllare i alla sammanhang han medverkar.
Han har varit rådgivare i näringslivet, förbundskapten i basket
och spelat basket i bl.a. USA.
Att peppa människor hör till vardagen för Jim, som har en positiv livsinställning, vilken är garanterat smittsam. 

Konferensen ska handla om utvecklingen av vår verksamhet.
Vid förra årets Planerigskonferens belystes ett stort antal viktiga frågor.
Dessa har utvärderats och flera kommer att diskuteras på nytt.
Ämnen vi kommer att ta upp är bl a:
* Hur kommunicerar vi med våra medlemmar? Hur når vi alla?
  – WI-tidningen, hemsida, mail, snigelpost, annonser, infotavla, träffar m m 
* Dokumenteringen av det idrottshistoriska arvet.
– Inventering av föreningar i området och dokumentering av dessa.

Vi önskar att få in förslag från deltagarna hur vi hanterar frågor som rör vår verksamhet, det kan t ex vara: Gemensamma konferenser, medlemsresor, rekrytering av medlemmar, föreningsbesök, medlemsvård, vårt samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

Vår förhoppning är att alla Sällskap/Föreningar har möjlighet att deltaga i konferensen, för att på ett gemensamt och demokratiskt sätt påverka vårt arbete i framtiden.
Konferensen arrangeras i samarbete med   

Väl mött 29 oktober i Vara!

Styrelsen Westgöta IHS