Hurra för nybildade Götene IHS

oktober 22, 2019 17:10:52 Janne Åberg

 

Eldsjälar i den första styrelsen. Fr v Sven-Olov Öberg, Bengt-Göran Nilsson och Fredrik Larsson.

Eldsjälar i den första styrelsen. Fr v Sven-Olov Öberg, Bengt-Göran Nilsson och Fredrik Larsson.

Som nittonde sällskap i Westgöta IHS välkomnar vi Götene Idrottshistoriska Sällskap.

Under mändagskvällen hölls det historiska första årsmötet i Götene kommuns fina plenisal.
Ett femtonal medlemmar var på plats och sällskapets ordförande Fredrik Larsson kunde snabbt klubba igenom nödvändiga punkter för det nystartade sällskapet. Förutom ordförande Fredrik Larsson, består styrelsen av dessa ledamöter: Sven-Olov Öberg, Bengt-Göran Nilsson, Ola Andersson och Carina Larsson.

Några av medlemarna i det nybildade sällskapet.

På plats var Westgötas ordf Roland Gustafsson, vilken lyckönskade det nya sällskapet och också informerade om verksamheten som bedrivs ute i sällskapen och vad som krävs av ett nybildat sällskap.

Kvällen avslutades med att Westgöta IHS webmaster, Janne Åberg, satte medlemmarna på prov genom att presentera ett antal frågor från den pågående WIS-tävlingen i Idrottskunskap.
Att vi får ett gäng som kan sin idrottshistoria, råder det ingen tvekan om. Rätt svar på 90 % av frågorna! Superbra! Götene blir att räkna med i nästa års tävling, var så säker.

Lite längre fram kommer Götene IHS ha en egen hemsida. Du kan redan nu följa vad som händer, då grannarna Lidköpings IHS upplåtit plats på sin hemsida.

Stort Lycka till Götene IHS!