Götene IHS på G!

mars 28, 2018 19:03:01 Janne Åberg

Stargänget i Götene IHS: Stellan Hallén, Fredrik Larsson, Bengt-Göran Nilsson och Sven-Olov Öberg, tillsammans med Westgöta IHS ordf Roland Gustafsson

Startgänget i Götene IHS: Stellan Hallén, Fredrik Larsson, Bengt-Göran Nilsson
och Sven-Olov Öberg, tillsammans med Westgöta IHS ordf Roland Gustafsson
28 MAR 2018 16:27
Upptaktsmöte i Sessionssalen i Götene för ett bildande av Götene IHS.

Ett tjugotal intresserade gubbar var på plats vid upptaktsmötet.

Initiativtagare till detta var Fredrik Larsson.
På plats fanns Wästgöta IHS, representerade av ordförande Roland Gustafsson och ledamöterna Bengt-Göran Bäcklund och Janne Åberg.
Roland informerade om hur man startar ett idrottshistoriskt sällskap och vad som krävs för att få en fungerande verksamhet.
Bengt-Göran redogjorde för Lidköpings verksamhet, där ju redan Götene finns med i bilden. Han utlovade fullt stöd till Götene från Lidköpings IHS sida.
Möte fortsatte med att få några som ville ta ett ansvar för att arbetet med bildandet kommer igång. Glädjande var att fyra man, Stellan Halle’n, Fredrik Larsson, Sven-Olov Öberg och Bengt-Göran Nilsson, var beredda att ta detta ansvar.
Nu ser vi fram emot att Götene IHS blir det 18:e sällskapet i Wästgötafamiljen.

Wästgöta IHS önskar ett riktigt ”Lycka Till” och lovar samtidigt att på alla sätt stödja nybildandet.