Fulltaligt årsmöte i vackra Lidköping

mars 11, 2021 21:03:33 Janne Åberg

Roland Gustafsson tackar med blomster de avgående Karin Monsén och Lennart Karlsson. I bakgrunden arrangören Bengt-Göran Bäcklund.

Årsmötet hölls i år på Sockerfabriken i Lidköping.
Gäst vid mötet var Rogher Selmosson, som inledde mötet och på ett trevligt sätt berättade om ”Min proffsige far” Arne Selmosson.

Dags för Roland att öppna årsmötet och till att leda mötet utsågs Kjell Nordström från Skara IHS. I vanlig ordning valdes vår eminente sekreterare, Tommy Olsson, att dokumentera.
Mötet var lugnt och vid valen skedde några förändringar från föregående år. Avgående Karin Monsén, vilken avböjt omval, ersattes i styrelsen av Janne Åberg.
Till ny suppleant efter Janne valdes Kjell Nordström.
I valberedningen, där Lennart Karlsson avböjt omval, gavs uppdraget till den nya styrelsen att komplettera valberedningen.

Två motioner hade inkommit till mötet. Efter några inlägg i debatten gjordes en omröstning, där styrelsens förslag, att avslå de båda motionerna fick majoritet.
Vadsbo IHS reserverade sig mot beslutet.

Omvalde ordföranden, Roland Gustafsson, avtackade de som lämnat sina poster och med blommor tackades också de som lett mötet.

Mötet avslutades och en god lunch serverades.