En dag fylld av inspiration

oktober 31, 2021 21:10:35 Janne Åberg

 Lena Gustafsson, ordf. Västergötlands Hembygdsförbund inspirerade sällskapen. Foto: Urban Brumm
31 OKT 2021 17:54
Drygt 60 idrottshistoriker samlades i mysiga f d Sockerbruket i Lidköping.

”En lyckad dag”, var betyget från de nöjda deltagarna efter en heldag i konferenslokalen Sockertoppen i Lidköping.

Koncentrationen var på (Socker)topp under programmet.

Vår ordförande, Roland Gustafsson, hälsade välkommen. I sitt inlägg pekade han bl a på de förändringar vi står inför, med digitalisering och många nya informationskanaler som vi, årsrika, inte alltid har kunnat ta till oss. Han nämnde också att vi är unika i landet, med att kunna presentera ett medlemsantal på 4 200. Det gäller dock att inte slå sig till ro utan ständigt arbeta med förnyelse och att sträva efter att engagera fler i vår rörelse. Vår tidning, där vi sett en fin utveckling, är otroligt viktig när vi skall föra ut vårt budskap.

Därefter gick ordet till vår första gäst, Anders Albertsson, distriktsidrottschef
RF/SISU han talade kring temat ”Min framtidsvision om idrotten och idrottshistorien”.


Att Anders har en gedigen bakgrund inom idrotten, både som aktiv och ledare i flera sporter, är det ingen tvekan om. Han berörde bl a problemet med den nedgång av aktiva, speciellt ungdomar, som skett under pandemin.
Anders uttryckte också sin beundran över det engagemang som verkar finnas i de olika sällskapen i Västra Götaland.

Vår andra gäst var pigga Lena Gustafsson, ordförande i Västergötlands Hembygdsförbund som talade om ”Hembygdsrörelsen förr, nu och i framtiden”.
och  ”Samverkan/samarbete med andra”.
Även Lena har en idrottslig bakgrund som aktiv och ledare inom bl a flera bollsporter.

L
ena poängterade vikten av värna om vår historia, dels genom att lyssna på de äldre och ta del av de berättelser de fått med sig genom livet.
Att samla prylar från gamla tider, som t ex den skovel hon visade, vilken använts av släktingar långt tillbaka i tiden.

Lena var bekymrad över vad pandemin ställt till med. Ca 9000 medlemmar har lämnat Hembygdsförbundet. Hon var säker på att anledningen var alla inställda sammankomster i de olika föreningarna. Men nu är vi igång igen, vilket känns härligt.
Hon vill gärna se ett samarbete med våra sällskap, i någon form, då våra budskap, att bevara det historiska arvet, stämmer bra överens .

Båda föreläsarna tackades för inspirerande framträdanden och de belönades med en vacker blomsterbukett.

Nu var det dags för magen att få sitt. Restaurangen serverade välsmakande Wallenbergare och en smaskig paj med vaniljsås. Mätta och belåtna var det dags för återsamling.

Eftermiddagens program gick i SISU:s regi.
Idrottskonsulenten i Lidköping, Martin Andreasson, presenterade sig.
Därefter tog ”vår” idrottskonsulent Andreas Fäger vid.

Nu gällde grupparbete med erfarenhetsutbyte och diskussioner om vår verksamhet i framtiden. De spörsmål som kom upp, kan du se via denna länk i PDF.

Tanken är att sällskapen skall kunna använda materialet vid lokala möten, där medlemmarna får komma till tals om verksamheten.

Andreas coachade rutinerat genom de olika frågorna och smög även in två kluriga frågor i idrottskunskap.
Snyggt jobbat av Andreas och även han fick en bukett att ta med hem.

Med många nya idéer om det framtida arbetet i sällskapen, bar det iväg hemåt.