Årsmöte i tävlingens tecken

februari 22, 2021 22:02:55 admin

Efter parentation hälsade ordf Roland Gustafsson alla välkomna och speciellt välkomnades Rf/SISU Västra Götaland, Christer Östholm och kanslichefen Anders Albertsson.

Därefter var det dags för semifinal i Idrottsvetartävlingen, under ledning av Lennart Karlsson. Tävlande var sällskapen från Borås, Skara Tidholm och Trollhättan. Segrade gjorde laget från Trollhättan som makalöst nog svarade rätt på 19 av 20 frågor! I hasorna hängde Borås med 17 poäng och dessa båda gick till eftermiddagens finalomgång. Skara och Tidaholm kämpade väl, men fick se sig utslagna.

Här ser vi det i semifinalen segrande Trollhättelaget. Man svarade rätt på 19 av 20 frågor. Makalöst! De tre, med ett fantastiskt minne, är fr v: Thomas Sallander, Bengt-Arne Bohm och Björn Fäldt.

Därpå följde årsmötesförhandlingar.
Valberedningens förslag röstades igenom. De enda förändringarna var att Urban Brumm från Skövde valdes till revisorsersättare och att Håkan Kannius från Ulricehamn valdes in i valberedningen.

Två motioner, en från Götene IHS och en från Vadsbo IHS, hade inkommit och båda handlade om hanteringen av medlemsavgifter. Efter omröstning gick årsmötet på styrelsen förslag, vilket innbär att styrelsen får ytterligare tid för behandling av motionerna och svaret från styrelsen skjuts fram till årsmötet 2022.

Efter en utsökt lunch med baconlindad fläskfilé, var det dags för Grand Final, signerad Carl-Erik Johnsson.Här var kampen stenhård och avgjordes på sista frågan till Borås fördel. 17 -16 blev resultatet. Årets inteckning på vandringspokalen lyder alltså Borås IHS. Grattis!

Efter tävlingen var det dags för övriga frågor:

Janne Åberg meddelade att IdrottOnline kommer att vid årskiftet 22-23 lägga ner sin hemsideverksahet. Det innebär att på 18 av våra hemsidor måste hitta nya lösningar. Janne jobbar på detta och hoppas kunna presentera lösningar under våren 2022.
Roland Gustafsson informerade om den stundande Inspirationsdgaen i Lidköping 27 oktober. Inbjudan kommer att skickas ut snarast.
Uppvaktningar var nästa punkt. Roland uppvaktade Lennart Odéen, med ett presentkort och en vacker blomma, för hans ovärderliga arbete med redigering av vår tidning. Detsamma gäller Steve Gustavsson , vilken är mannen bakom att alla bilder blir perfekta. Grattis!

Lennart ser nöjd ut med uppvaktningen
Benny Öst och Ragnar Lindström tilldelades WIS standar för sitt engagerande arbete i Vänersborgs IHF. Benny fick ta emot båda standaren, då Ragnar inte kunde vara på plats.

Lugnt årsmöte när samtliga sällskap/föreningar var på plats i Vara.
Benny Öst tackade i kort anförande.

Mötesordf Carl-Erik Johnsson och mötets sekreterare Tommy Olsson tackades.

Roland Gustafsson avslutade därmed mötet och önskade ett bra år för
sällskapen, när nu pandmin förhoppningsvis har släppt sitt grepp.