Årsmöte 2020, per capsulam, godkänt.

december 21, 2020 17:12:18 Janne Åberg

21 dec 2020

Samtliga sällskap/föreningar har svarat och godkänt
styrelsens förslag till årsmötesbeslut.

Se protokoll 

Styrelsen kommer snarast att konstituera sig.

År 2020 är snart gånget. Ett förlorat år.
Vi får lägga vår energi på att återstarta verksamheten,
när förhoppningsvis covid-19 besegrats.
Där är vi inte riktigt än. Håll ut!
Tack för det gångna året!

En önskan om En God Jul
och Ett Gott Nytt År!

Roland Gustafsson
Ordförande