Premiär för nya styrelsen

april 20, 2017 07:04:29 Janne Åberg

Foto: Janne Å WIS ordinarie styrelse 2017 Tommy Olsson (sekr), Roland Gustafsson (ordf), Göran Zettergren, Bengt-Göran Bäcklund, Karin Monsén/Karlsson, Lars-Göran Bengtsson (v ordf), Börje Gustavsson (kassör).

Foto: Janne ÅWIS ordinarie styrelse 2017 Tommy Olsson (sekr), Roland Gustafsson (ordf),
Göran Zettergren, Bengt-Göran Bäcklund, Karin Monsén/Karlsson, Lars-Göran Bengtsson (v ordf),
Börje Gustavsson (kassör).
20 APR 2017 10:16
På vara Folkhögskola hölls det första styrelsemötet med den nya styrelsen för WIS.

Agendan vid mötet var fullspäckad av viktiga frågor där hela ordinarie styrelsen och de två suppleanterna,
Carl-Erik Johnsson och Janne Åberg, var närvarande.

Här ett axplock ur agendan:
* Lars-Göran  valdes till vice orförande.
* Nye kassören, Börje, presenterade modellen för ekonomirapport.
* Roland tog upp frågan om rekrytering av medlemmar ute i  sällskapen. Han oroade sig för att det i många sällskap inte arbetades med att aktivt rekrytera.  Styrelsen beslutade att     prioritera frågan och ta fram goda exempel från sällskap som lyckats väl.
* Vår förnämliga tidningsredaktion jobbar för högtryck med nästa nummer. Att utöka antalet färgsidor diskuterades.
* Carl-Erik  är vår representant när det gäller kontakten med det nybildade Västra Götalands IF. Den stora frågan är om det bidrag vi tidigare fått kommer att gälla även i det nybildade förbundet.
* Janne presenterade den uppgraderade hemsidan och utsågs av styrelsen till Webbansvarig. En uppdatering av flera sällskaps hemsidor är nödvändig. Janne hjälper gärna till med detta. Tag kontakt via mejl janneaberg39@gmail.com.
* Lars-Göran meddelade att intresset för medlemsresan till  Vasaloppsmuseet är stort. Passa på att anmäl, det finns plats för ytterligare några.
* Vita fläckar, Internationella Mästare och Föreningdokumentation är projekt där det krävs ytterligare krafttag för att få fram underlag.
* Sommarmötet i Wårgårda diskuterades och samtidigt väcktes frågan om WIS 30-årsjubileum 2018.