WIS årsmöte 16 mars 2013

mars 15, 2013 19:03:24 Janne Åberg

Skapad: 17 MAR 2013 08:51

Falbygdens Idrottshistoriska höll i värdskapet denna gång.
Det var 17 ”Sällskap”, som mötte upp, med 59 deltagare från hela Västergötland
Kommundirektör Thomas Hjert hälsade deltagarna välkomna och underhöll med lite historiebeskrivning tillsammas med en ”reputvecklingstid!” Tomas Hjert höll även i årsmötesförhandlingarna, som resulterade i följande val:

Fr.vä. Tommy Olsson, Roland Gustavsson, Thomas Hjert

Styrelseval: Roland Gustavsson omvaldes till ordförande
Övriga ledamöten blev: Folke Brink, Lidköping, Karin Monsén-Karlsson, Trollhättan, Tommy Olsson, Borås, Bo Zackrisson, Vadsbo,
Sture Pettersson Falbygden och Sven-Åke Mörkander, Alingsås.
Styrelsesuppleanter: Lars Göran Bengtsson, Vänersborg samt Lennart Lund, Skara. Revisorer: Gunnar Gladh, Falbygden samt Rolf Melin, Herrljunga. Revisorsuppleanter: Ingvar Nordin, Mark, samt Harry Nilsson, Herrljunga.
Valberedning: Sven-Åke Mörkander, Gun Olausson och Börje Karlsson.
Man noterade glädjande att medlemsantalet har ökat med 39 % till från 2463 medlemmar 2008 till 3. 432 medlemmar.
Innan maten underhöll Gillis Hellberg, som bara han kan, med roliga och mycket uppskattade historier.